+45 2016 1516 info@kropsakademi.dk

Kropsterapeutisk Hatha yoga

Tilmeld gratis Introkursus Tilmeld uddannelse


Kropsterapeutisk Hatha-yogauddannelse
Med denne yogauddannelse på over 200 timer ønsker vi at uddanne yogalærere, som har et højt fagligt niveau inden for yoga og på samme tid har et højt niveau i anatomi, fysiologi samt patologi. På denne måde kan man sikre bedst mulig forebyggelse for eleverne, så der ikke opstår skader samt tage de nødvendige hensyn til eventuelle fysiske udfordringer, der måtte være i den praktiske udøvelse af yoga. 
På dette faglige grundlag vil man også kunne undervise særlige målgrupper så som børn, ældre, gravide og stressramte.  
Efterspørgsel på yogalærere bliver større og større og med en uddannelse på over 200 timer i bagagen, vil du være klædt godt på til at gå direkte ud og starte hold op, hvad enten du ønsker at undervise i fitnesscentre, behandlingssteder, egne hold i lokale foreninger eller i forbindelse med workshops eller retreats.
 Mulighederne med et bevis fra Dansk Akademi for Kropsterapi er store.
 
Hvem kan deltage?
Yoga er og skal være for alle. Det handler om at kunne tilrettelægge og målrette øvelserne for den enkelte. Så uanset hvor du er i din yogapraksis, er det op til dig at sætte et yogaprogram sammen, så det passer til dig og den målgruppe, du ønsker at undervise i yoga.
 
Med vores faglige viden, ved vi, at vi alle er skabt forskelligt. Nogle kropstyper er bygget til at kunne for eksempel indad-rotere eller udad-rotere, hvor andre ikke har samme forudsætninger. Det er IKKE noget problem, medmindre din yogalærer (eller du selv) insisterer på, at din krop skal adlyde og indtage specifikke stillinger for at bevise et vist avancement. Hvis kroppen ikke har kapaciteten til det, ender det før eller siden med skader.
Derfor vil du som underviser lære at møde eleven, hvor denne er. Du vil få de nødvendige redskaber til, at de kan få det maximale ud af deres yogapraksis. På samme måde vil vi møde jer på uddannelsen.

Uddannelsen Indhold
Vi sikrer dig en grunding oplæring i yogateknikkerne via teori og praktiske øvelser.
Teknikkerne omfatter: Asanas, pranayamas, kriyas, chanting, mantra og meditation.
Den teoretisk del består af: Anatomi/fysiologi, historie, filosofi og Ayurveda.

Vi vil lægge vægt på, at du lærer og forstår teknikkerne, samt hvorledes man underviser og praktiserer dem i egen yogapraksis.

Asanas:
Som på sanskridt betyder ”sæde”, er vores yogastillinger.
Alle yogaformer stammer fra Hatha Yoga, og du vil på dette forløb få masse af stillinger, som kan sekventeres til både nybegyndere, mere erfarne elever samt elever med særlige problematikker i bevægeapparatet, ældre og gravide.
 
Vores fysioterapeuter vil undervise i degression og progression af hver stilling. Her benyttes redskaber til at hjælpe eleverne til optimale yogastillinger ved hjælp af eksempelvis bælter, blokke, stole og puder. Hertil undervises i risici og kontraindikationer, der kan være forbundet med den enkelte stilling, og hvordan man som underviser hjælper eleven ved hjælp af hands-on justeringer.
  
Pranayama:
Som på sanskridt kommer fra ordene “prana” (livskraft eller energikilde) og “yama” (kontrol). Altså åndedrætskontrol
Dette er et fantastisk redskab, som man kan benytte før, under og efter yogatimer. Det kan også stå helt alene.
Fysiologien omkring luftveje samt teorien bag brugen af kontrollerede vejrtrækninger vil blive gennemgået.
Nogle af teknikkerne har en enorm kraft, som skal målrettes modtageren og formålet for optimal udnyttelse.
 
Kriyas:
Som på sanskridt betyder ”proces”.

Kriya er en komplet handling, eller praksis og består af dynamiske øvelser, åndedræt, mudra (håndstillinger) og bhandas (kropslåse).  Gennem øvelserne aktiveres den energireserve der ligger dvælende ved bunden af rygsøjlen (Kundalini energien), og du mærker øjeblikkeligt et energiløft. Du balancerer og styrker du dine energibaner og fjerner blokeringer, så din energi kan flyde frit

Mantra: 
Er den syngende yogaform.
Transformerer dit sindet gennem lyd. Man- betyder sind, Trang- betyder bølge eller projektor. Mantra rummer en energetisk kraft som du mærker med det samme og hvis du overgiver dig til vibrationen af lyd, ordenes betydning og den rytmiske gentagelse har mantra kraften til at ændre sindets mønstre og hjernens kemi. 
Mantra fungerer som positive affirmationer og Kundalini Yoga traditionen rummer en skattekiste af smukke mantra. 
 
Meditation
Meditation har samme formål som de fysiske asanas: Nemlig at stilne sindet gennem fokus, koncentration og opmærksomhed. For nogle en lidt mere vanskelig metode til at træne sindet.

Når vi lærer at være til stede i nuet og give slip på alt udefrakommende forstyrrelse, kommer vi til en tilstand af blot væren.
Rent fysiologisk sker der ved denne metode også en ændring i udskillelsen af hormonet dopamin, ligesom der skrues ned for stresshormonerne i kroppen.
 
Yoga Nidra
Som på sanskridt betyder ”yogaens søvn”.
Du lærer forskellige metoder til at guide et hold ned i en afstressende og dyb meditativ tilstand. En metode som både kan stå alene og benyttes som afslutning i en undervisning.
 
Ayurveda
Som på sandskridt betyder ayur = liv og veda = viden, altså livsvidenskab.
Er en sundhedsfilosofi, som er over 5000 år gammel, og hvor yoga, meditation og pranayama også er en stor del af denne livsstil. Derudover introduceres du til en masse redskaber, der har til formål at skabe et liv i balance uden for yogasalen.
 
Vi introducerer de 3 ”Doshaer” (profiler) og bruger disse analyser til at navigere i eventuelle problemer, som vi kan møde på vores vej af både fysisk og psykisk karakter.
Brugen af de 2 ayurvediske test, som kaldes Prakriti og Vikriti, gennemgås. Målet er at navigere i, hvem vi er, og hvor eventuelle psykiske og fysiske ubalancer kan opstå, og hvordan vi handler i forhold til vores ”Dosha”.
 
Følgende emner gennemgås:
 • Ayurvedisk kost og udrensning
 • Daglige rutiner
 • Året/måneder/dagens cyklus
 • Hvordan vi bruger Ayurvedaen i praksis med bl.a. asanas, musik og dufte
Yogaens historie og filosofi

Vi tager dig igennem nøglebegreber inden for yogaens historie og filosofi:

·         Yogaens oprindelse og historie/litteratur

·         Hvad er sanskrit?

·         Hvad er yoga?

·         Hvad kan yoga? Yogaens forskellige lag

·         Essensen af yoga – sukha/dukha

·         Rollerne, tørst og samskara

·         Egoet og selvet og evnen til at kigge på egne følelser – Atman og Brahman

Der udover undervises om Patanjali og hans Yoga Sutras samt gennemgang af de 8 led i yoga.

 
Anatomi og fysiologi:
Der undervises 50 lektioner i kroppens funktioner.

Emner til gennemgang:
 • Hjerte/kredsløb
 • Celler/vævslære
 • Nervesystemet
 • Skelet/muskler
 • Skader/sygdom
Fokus vil særligt være på alle de store muskler i kroppen, hvor man skal kunne de latinske betegnelser for hæfte, udspring og funktion.
Du vil endvidere lære om kontraindikationer og sunde bevægelsesmønstre.
 
Dig som underviser
Med et bevis fra Dansk Akademi for Kropsterapi sikrer vi, at du har de bedste færdigheder og forudsætninger for at blive en dygtig underviser.
 
Hver undervisningsgang bygges op om bestemte stillinger/emner, som bliver vist samt justeret, og du skal sammen med dine medstuderende undervise hinanden. På denne måde bliver man stille og roligt tryg ved at observere og undervise samt give og få feedback.
 
Vi arbejder med at bygge undervisningen op til bestemte målgrupper samt at styre tid og evt. musik.
 
Vi forventer, at du gennem uddannelsen er ansvarlig for minimum 5 yogatimer for et hold.
Der er ingen krav til holdet størrelse, og ønsker man at benytte skolens yogasal, så har man mulighed for at låne denne gratis, hvis tilbuddet sættes op i vores lukkede Facebookgruppe til formålet.
 
Der undervises i opstart af virksomhed med alt, hvad det indebærer i forhold til f.eks. registrering hos SKAT, forsikringer samt drift af en virksomhed. Derudover gives indsigt i kundetiltrækning ved hjælp af markedsføring på bl.a. de sociale medier.
 
Opbygning af uddannelsen:
Fredag:
Hver fredag indeholder en spændende smagsprøve på en yogaform. Derefter går fredagen med både praktisk og teoretisk viden inden for yoga.

Lørdag/søndag
Begge dage startes med 3 timers anatomi/fysiologi. Resten af dagene går med at lære alle de forskellige asanas inden for Hatha yoga og Iyengar yoga med deres degression og progression samt lave hands-on justeringer på hinanden.
 
Krav til dig som studerede:
At du afholder mindst 5 timers undervisning af egne hold inden eksamen.
At du kan afsætte minimum 2 timer om ugen til at læse samt lave yoga hjemme.
 
Hjemmearbejde:
Teori:

Anatomi/fysiologi
Der skal til hver weekend læses ca. 2 timers anatomi og fysiologi samt laves notater, som skal bruges til den skriftlige eksamen.
 
Filosofi
Bogen, ”Nærmere noget” af Simon Krohn skal læses/lyttes inden opstart på uddannelsen.
 
Praktisk:
Yoga:
Se videomaterialet igennem til hver undervisningsgang og skrive noter til stillingerne. Derudover er det en fordel at gennemføre et par ugentlige yogatimer.
 
Pranayama/meditation:
Som en del af den ayurvediske livsstil kan det være en fordel at udføre et morgenritual, hvor du benytter nogle af de ayurvediske metoder til at holde dig selv i balance og få det implementeret i dagligdagen.
 
Certificering
Praktisk eksamen
Inden eksamensdagen afleveres en kort skriftlig opgave med et yogaprogram enten på skift eller som en kort video. Dette yogaprogram tages der udgangspunkt i til den praktiske eksamen, hvor du skal undervise dine medstuderende i ca. 15 min.
 
Skriftlig eksamen i anatomi/fysiologi
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig multiple choice-prøve på 100 spørgsmål, hvoraf 80% skal svares rigtigt for at bestå denne del.
 
Prøven er elektronisk, og man har 3 timer til at besvare denne.
OBS! Vi stiller gerne ekstra tid og hjælp til rådighed, hvis man har læsevanskeligheder.
 
Når begge eksamener er afsluttede, får man besked på, om man er bestået.
 

Opsummering af vores yoga uddannelse:
 • Asanas inden for Hatha yoga
 • Yogaprogrammer til børn, ældre og gravide
 • Yoga programmer til særlige målgrupper med problemer i bevægeapparatet
 • Masse af pranayama-, kriya-, chanting- samt mantraøvelser
 • Grundig viden om kroppens anatomi og fysiologi
 • Historien og filosofien bag yoga
 • Kendskab til sanskrit
 • Sekvensering
 • Viden omkring meditation og praktiske øvelser
 • Kendskab til den yogiske livsstil, Ayurveda
 • Implementering af den ayurvediske livsstil
 • Praktiske øvelser i dine evner som underviser
 • Masse af praktisk undervisning af og på medstuderende
 • Redskaber til at blive den bedste underviser
 • Faglig hjælp til opstart af egen virksomhed
 • Gratis lån af yogasal 5 timer
 • Video materiale til Asanas.
Torsdag den 29. febrar 2024 fra kl. 18.30-20.30 afholder vi et gratis introduktionskursus til yogauddannelsen
Tilmelding er nødvendigt
TILMELD
 
Mød underviserne:
Jannie Arvad: Skoleleder, uddannet kropsterapeut, yogalærer, ayurvedisk sundheds- og livsstilskonsulent
Luna Sommer: Yogalærer
Anita Boelsmann:Yogalærer
Mai Nichol: Fysioterapeut og yogalærer
Rikke Schultz: Yogalærer.
Cecilie Kjær: Gravid-yogalærer
Louise Lützen Bolding: Børne-yogalærer
Pia Høyer: Yogalærer
Thomas Basse: Massør/BA i medicin

 Læs mere om de enkelte undervisere her

 
Uddannelsen koster blot 22.800 kr. (23.500 kr. på afbetaling). 
Hvis du er uddannet fysioterapeut, massør eller har tilsvarende kendskab til anatomi og fysiologi, er prisen for uddannelsen 19.300 kr. (20.000 kr. ved afbetaling), og du behøver ikke deltage i undervisningen om anatomi og fysiologi
 
Hertil skal følgende købes til uddannelsen:

Bøgerne, “Anatomi og Fysiologi på en anden måde”, bind 1 og 2 af Kjeld Bruun-Jensen.
Pris på bøgerne er 678 kr. og kan bestilles på pons.dk.
Direkte link til bøgerne Link bog 1Link bog 2.
 
Bog eller Lydbog, ”Nærmere noget” af Simon Krohn. Bogen koster ca. 250 kr.
 
På skolen har du mulighed for at låne udstyr til undervisningen.

Krav: Alle kan deltage

Efterårshold 2024 LEDIGE PLADSER
Alle dage fra 9.00 - 17.30
25.-27. oktober
15.-17. november
6.-8. december
17.-19. januar 2025
21.-23. februar 2025
14-16 marts 2025
5.-6. april 2025 

Adgangskrav: Ingen
Fra/til kl.: 09.00 - 18.00 alle dage
Maksimal deltagelse: 16
Materiale: Sendes ud 10 dage før start
Pris: 22.800 kr. inkl. frugt, kaffe/te.  / 19.300 for tidligere elever fra massage uddannelsen 

Klik her hvis du ønsker en afbetalingsordning


Tilmeld gratis Introkursus Tilmeld uddannelse